Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8473 – INEOS / DONG E&P) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )