Дело C-174/16: Решение на Съда (втори състав) от 7 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — H./Land Berlin (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2010/18/ЕС — Ревизирано рамково споразумение за родителския отпуск — Клауза 5, точки 1 и 2 — Завръщане от родителски отпуск — Право на връщане на същата работа или на равностойна или подобна работа — Запазване на придобити права или права в процес на придобиване — Държавен служител на федерална провинция, повишен като служител на длъжност с ръководна функция със срок за изпитване — Правна уредба на посочената федерална провинция, която предвижда приключване на изпитателния срок, на общо основание и без възможност за продължаване, с изтичането на двeгодишен период дори в случай на отсъствие поради родителски отпуск — Несъвместимост — Последици)