MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Esittelijä: Maria Arena