Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. ledna 1992. # Franc Soba KG proti Hauptzollamt Augsburg. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht München - Německo. # Ochranná opatření. # Věc C-266/90. Soba TITJUR