Věc T-688/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. března 2020 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v. EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška k zápisu slovní ochranné známky Evropské unie CORNEREYE – Starší slovní ochranná známka Evropské unie BACKEYE – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Zvýšená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nabytá užíváním – Důkazy – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci – Článek 95 odst. 1 nařízení 2017/1001“)