Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1518 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις περιοχές 7h, 7j και 7k από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου