Απόφαση (ΕΕ) 2019/722 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2019, σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Παύση των εμπορικών συναλλαγών με τους ισραηλινούς εποικισμούς που δραστηριοποιούνται στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3305]