Norges Høyesterettin 27 päivänä maaliskuuta 2020 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Norjan hallitus v. Anniken Jenny Lindberg (Asia E-3/20) 2020/C 275/02