Lieta T-461/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — CheapFlights International /ITSB — Cheapflights ( “Cheapflights” ar melnu lidmašīnu) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Cheapflights” ar melnu lidmašīnu reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “CheapFlights” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)