POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 13. FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM SKLADU ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) PRORAČUNSKO LETO 2019