KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 13. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) 2019. FINANŠU GADS