Kawża T-827/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Deutsche Telekom vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq Slovakk ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjoni broadband — Aċċess minn impriżi terzi għan-‘netwerk lokali’ tal-operatur storiku f’dan is-suq — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 102 TFUE u tal-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE — Ksur uniku u kontinwu — Kunċett ta’ ‘abbuż’ — Rifjut ta’ aċċess — Kompressjoni tal-marġni — Kalkolu tal-kompressjoni tal-marġni — Kriterju ta’ kompetitur daqstant effikaċi — Drittijiet tad-difiża — Imputazzjoni lill-kumpannija omm tal-ksur imwettaq mis-sussidjarja tagħha — Influwenza determinanti tal-kumpannija omm fuq il-politika kummerċjali tas-sussidjarja tagħha — Eżerċizzju effettiv — Oneru tal-prova — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Multa distinta imposta biss fuq il-kumpannija omm bħala reċidiva u l-applikazzjoni ta’ koeffiċjent multiplikatur għall-finijiet ta’ dissważjoni”)