Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2237 af 1. oktober 2019 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i de sydvestlige farvande i perioden 2020-2021