Zaak T-622/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2011 door Francesca Cervelli tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 september 2011 in zaak F-98/10, Cervelli/Commissie