Решение (ОВППС) 2016/947 на Съвета от 14 юни 2016 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (Това название не засяга позициите относно статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.) (EULEX KOSOVO)