Συντελεστές μετατροπής που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών που χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς για την αλκοόλη και για την τήρηση της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων κερασιών και σταφίδων που ισχύουν από τις 17 Ιουλίου 1989