Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8774 – Ivanhoe Cambridge / QuadReal Property Group / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )