Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/541 zo 7. apríla 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ (CHZO)]