Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1190 tal-11 ta' Lulju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 185/2013 f'dak li għandu x'jaqsam mat-tnaqqis mill-kwoti tas-sajd allokati lil Spanja għall-2019