Písomná otázka E-1779/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Rovnosť Rómov