Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 293/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/311]