Kohtuasi T-116/13 P: Giorgio Lebedef’i 25. veebruaril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2012 . aasta määruse peale kohtuasjas F-70/11: Lebedef versus komisjon