Cauza T-119/19: Hotărârea Tribunalului din 3 februarie 2021 – Mutondo/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Republica Democratică Congo – Înghețarea fondurilor – Menținerea numelui reclamantului pe listele persoanelor vizate – Obligația de motivare – Dreptul de a fi ascultat – Proba temeiniciei includerii în liste și a menținerii pe liste – Eroare vădită de apreciere – Continuarea existenței împrejurărilor de fapt și de drept care au determinat adoptarea măsurilor restrictive – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Prezumția de nevinovăție – Proporționalitate – Excepție de nelegalitate”)