Απόφαση (ΕΕ) 2020/1659 του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2020 για νέα παράταση της προσωρινής παρέκκλισης από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου που εισήχθη με την απόφαση (ΕΕ) 2020/430 και παρετάθη με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2020/556, (ΕΕ) 2020/702, (ΕΕ) 2020/970 και (ΕΕ) 2020/1253, ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID-19 στην Ένωση