Rådets afgørelse (EU) 2020/1659 af 6. november 2020 om yderligere forlængelse af den midlertidige fravigelse af Rådets forretningsorden, der blev indført ved afgørelse (EU) 2020/430 og forlænget ved afgørelse (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 og (EU) 2020/1253, i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen