Zadeva F-76/09: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. februarja 2011 – AH proti Komisiji (Javni uslužbenci — Socialna varnost — Člena 72 in 76a Kadrovskih predpisov — Splošni izvedbeni predpisi — Potreba po pomoči in postrežbi — Preživeli zakonec upokojenega uradnika — Zavrnitev prošnje za kritje celotnih stroškov za bolničarja in za dodelitev finančne pomoči — Prepozno vložena tožba — Nedopustnost)