Lieta F-76/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 15. februāra spriedums — AH /Komisija (Civildienests — Sociālais nodrošinājums — Civildienesta noteikumu 72. un 76.a pants — Vispārīgi īstenošanas noteikumi — Aprūpes stāvoklis — Ierēdni pensionāru pārdzīvojušais laulātais — Atteikums segt visus izdevumus par slimnieka apkopšanu un piešķirt finanšu palīdzību — Novēloti iesniegta prasība — Nepieņemamība)