Asia F-76/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.2.2011 — AH v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Henkilöstösääntöjen 72 ja 76 a artikla — Yleiset täytäntöönpanosäännökset — Hoidon tarve — Eläkkeellä olevan virkamiehen jälkeen jäänyt puoliso — Kotihoitajasta aiheutuneiden kulujen täysimääräistä korvaamista ja taloudellisen tuen myöntämistä koskevan hakemuksen hylkääminen — Myöhässä nostettu kanne — Tutkimatta jättäminen)