Sag F-76/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. februar 2011 — AH mod Kommissionen (Personalesag — social sikring — vedtægtens artikel 72 og 76a — almindelige gennemførelsesbestemmelser — plejebehov — efterlevende ægtefælle til en pensioneret tjenestemand — afslag på ansøgningen om fuld godtgørelse af udgifter til sygepleje og tildeling af økonomisk støtte — sag ikke rettidigt anlagt — afvisning)