Дело F-76/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 февруари 2011 г. — AH/Комисия (Публична служба — Социално осигуряване — Членове 72 и 76а от Правилника — Общи разпоредби за прилагане — Необходимост от грижи — Преживял съпруг на пенсионирано длъжностно лице — Отхвърляне на искането за пълно поемане на разноските за лицето, което полага абсолютно необходимите грижи за болното лице, и за предоставяне на финансова помощ — Просрочена жалба — Недопустимост)