Písomná otázka E-5432/07 Maria Matsouka (PSE) Komisii. Kontrola pracovísk v Európskej únii