Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1287 tat-23 ta' Lulju 2015 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Soppressata di Calabria (DPO)]