ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1510/00 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Συσκευές ανάγνωσης δίσκων DVD.