Písemný dotaz P-0419/05 Saïd El Khadraoui (PSE) Komisi. Provedení studie o poštovních službách podle směrnice 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství