Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1964 z dnia 6 grudnia 2018 r. obejmujące nazwę „Uhlen Blaufüsser Lay”/„Uhlen Blaufüßer Lay” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013