Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1964, annettu 6 päivänä joulukuuta 2018, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Uhlen Blaufüsser Lay” / ”Uhlen Blaufüßer Lay” (SAN)