Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1964, 6. detsember 2018, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „Uhlen Blaufüsser Lay“ / „Uhlen Blaufüßer Lay“ (KPN)