Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1964 ze dne 6. prosince 2018, kterým se názvu „Uhlen Blaufüsser Lay“/„Uhlen Blaufüßer Lay“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013