87/531/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1987 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Duitse Democratische Republiek betreffende de handel in schapen en geiten en in schape- en geitevlees