87/531/EØF: Rådets afgørelse af 20. oktober 1987 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Tyske Demokratiske Republik om handel med får og geder samt kød heraf