Pirmās instances tiesas spriedums 2004. gada 14. oktobrī lietā T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG pret Eiropas Kopienu Komisiju (Konkurence — EKL 81. pants — Vienošanās par cenu un valūtas maiņas uzņēmumu rēķinu maiņām — Vācija — Aizmugurisks process)