A második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás irányító testületének határozata (2020. május 26.) a személyes adatoknak az FCH2 közös vállalkozás működése keretében történő kezelésével kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról