Afgørelse fra bestyrelsen for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 af 26. maj 2020 om fastlæggelse af interne regler for anvendelse af begrænsninger på visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i fællesforetagendets virke