Rozhodnutí správní rady společného podniku pro palivové články a vodík 2 ze dne 26. května 2020, kterým se stanoví vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování společného podniku PČV 2