ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 1ης Αυγούστου 2019 στην υπόθεση E-7/18 Fosen-Linjen AS, παρεμβαίνουσας της Næringslivets Hovedorganisasjon (συνομοσπονδίας νορβηγικών επιχειρήσεων) κατά AtB AS (Δημόσιες συμβάσεις — Οδηγία 89/665/ΕΟΚ — Αξίωση αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη — Σοβαρότητα της παράβασης — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας)2019/C 378/07