Nõukogu direktiiv 94/57/EÜ, 22. november 1994, laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta