Дело T-523/12: Решение на Общия съд от 24 юни 2014 г.  — Rani Refreshments/СХВП — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Sani“  — По-ранни фигуративни марки на Общността „Hani“ или „llani“ и „RANI“  — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)