Traktat om en forfatning for Europa - DEL I - AFSNIT V - UDØVELSE AF UNIONENS BEFØJELSER - KAPITEL III - FORSTÆRKET SAMARBEJDE - Artikel I-44