Mål C-94/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 maj 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 98.1 och 98.2 — Tillhandahållande av tjänster av begravningsentreprenörer — Tillämpning av en reducerad skattesats på tjänster som avser transporter av avlidna med fordon)