Zadeva C-94/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. maja 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člen 98(1) in (2) — Opravljanje storitev s strani podjetij, ki se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo — Uporaba nižje stopnje za storitve prevoza trupla z vozilom)